bgmdt-H0U11710387541.jpg

Nhà Đất BánXem Thêm

Bán Bán  giá 45 Tỷ Mặt Tiền Đường Nguyễn Đình Chiểu Quận 3

45Tỷ

Bán giá 45 Tỷ Mặt Tiền Đường Nguyễn Đình Chiểu Quận 3

BánKhácMặt TiềnQuận 3

Nguyễn Đình Chiểu, Phường.2, Quận 3

97.5m2

3.7m

25m

Bán Bán Nhà phố giá 18 Tỷ Mặt Tiền Đường Nguyễn Đình Chiểu Quận 3

18Tỷ

Bán Nhà phố giá 18 Tỷ Mặt Tiền Đường Nguyễn Đình Chiểu Quận 3

BánNhà phốMặt TiềnQuận 3

Nguyễn Đình Chiểu, Phường.5, Quận 3

36m2

3m

12m

2 tầng

Bán Bán  giá 30 Tỷ Mặt Tiền Đường Nguyễn Đình Chiểu Quận 3

30Tỷ

Bán giá 30 Tỷ Mặt Tiền Đường Nguyễn Đình Chiểu Quận 3

BánNhà phốMặt TiềnQuận 3

Nguyễn Đình Chiểu, Phường.Võ Thị Sáu, Quận 3

48.4m2

4.3m

13m

Bán Bán Nhà phố giá 32 Tỷ Mặt Tiền Đường Nguyễn Đình Chiểu Quận 3

32Tỷ

Bán Nhà phố giá 32 Tỷ Mặt Tiền Đường Nguyễn Đình Chiểu Quận 3

BánNhà phốMặt TiềnQuận 3

Nguyễn Đình Chiểu, Phường.5, Quận 3

56.9m2

4.31m

12.67m

5 tầng

Bán Bán  giá 40 Tỷ Mặt Tiền Đường Nguyễn Đình Chiểu Quận 3

40Tỷ

Bán giá 40 Tỷ Mặt Tiền Đường Nguyễn Đình Chiểu Quận 3

BánNhà phốMặt TiềnQuận 3

Nguyễn Đình Chiểu, Phường.5, Quận 3

131m2

3.8m

24m

Bán Bán Cao ốc giá 105 Tỷ Mặt Tiền Đường Nguyễn Đình Chiểu Quận 3

105Tỷ

Bán Cao ốc giá 105 Tỷ Mặt Tiền Đường Nguyễn Đình Chiểu Quận 3

BánCao ốcMặt TiềnQuận 3

Nguyễn Đình Chiểu, Phường.Võ Thị Sáu, Quận 3

141m2

6.34m

20.48m

5 tầng

Bán Bán  Nhà phố giá 95 Tỷ Mặt Tiền Đường Nguyễn Đình Chiểu Quận 3

95Tỷ

Bán Nhà phố giá 95 Tỷ Mặt Tiền Đường Nguyễn Đình Chiểu Quận 3

BánNhà phốMặt TiềnQuận 3

Nguyễn Đình Chiểu, Phường.Võ Thị Sáu, Quận 3

120m2

10m

11m

Bán Bán Cao ốc giá 115 Tỷ Mặt Tiền Đường Nguyễn Đình Chiểu Quận 3

115Tỷ

Bán Cao ốc giá 115 Tỷ Mặt Tiền Đường Nguyễn Đình Chiểu Quận 3

BánCao ốcMặt TiềnQuận 3

Nguyễn Đình Chiểu, Phường.Võ Thị Sáu, Quận 3

134.2m2

13.58m

10.19m

9 tầng

Bán Bán  Khác giá 68 Tỷ Mặt Tiền Đường Nguyễn Đình Chiểu Quận 3

68Tỷ

Bán Khác giá 68 Tỷ Mặt Tiền Đường Nguyễn Đình Chiểu Quận 3

BánNhà phốMặt TiềnQuận 3

Nguyễn Đình Chiểu, Phường.Võ Thị Sáu, Quận 3

184m2

4.17m

39.65m

3 tầng

Bán Bán Nhà Cấp 4 giá 280 Tỷ Mặt Tiền Đường Nguyễn Đình Chiểu Quận 1

280Tỷ

Bán Nhà Cấp 4 giá 280 Tỷ Mặt Tiền Đường Nguyễn Đình Chiểu Quận 1

BánNhà phốMặt TiềnQuận 1

Nguyễn Đình Chiểu, Phường.Đa Kao, Quận 1

256.8m2

14.05m

19.02m

1 tầng

Bán Bán  giá 800 Tỷ TL Mặt Tiền Đường Nguyễn Đình Chiểu Quận 1

800Tỷ

Bán giá 800 Tỷ TL Mặt Tiền Đường Nguyễn Đình Chiểu Quận 1

BánNhà phốMặt TiềnQuận 1

Nguyễn Đình Chiểu, Phường.Đa Kao, Quận 1

840m2

19.17m

43.7m

Bán Bán Nhà phố giá 115 Tỷ Mặt Tiền Đường Nguyễn Đình Chiểu Quận 1

115Tỷ

Bán Nhà phố giá 115 Tỷ Mặt Tiền Đường Nguyễn Đình Chiểu Quận 1

BánNhà phốMặt TiềnQuận 1

Nguyễn Đình Chiểu, Phường.Đa Kao, Quận 1

180.8m2

7.86m

27.36m

1 tầng

Bán Bán  giá 1050 Tỷ Mặt Tiền Đường Nguyễn Đình Chiểu Quận 1

1.050Tỷ

Bán giá 1050 Tỷ Mặt Tiền Đường Nguyễn Đình Chiểu Quận 1

BánCao ốcMặt TiềnQuận 1

Nguyễn Đình Chiểu, Phường.Đa Kao, Quận 1

500m2

15.66m

26.37m

Bán Bán Nhà phố giá 32 Tỷ Mặt Tiền Đường Nguyễn Đình Chiểu Quận 1

32Tỷ

Bán Nhà phố giá 32 Tỷ Mặt Tiền Đường Nguyễn Đình Chiểu Quận 1

BánNhà phốMặt TiềnQuận 1

Nguyễn Đình Chiểu, Phường.Đa Kao, Quận 1

61.2m2

4m

15.3m

6 tầng

Bán Bán Nhà phố giá 39 Tỷ Mặt Tiền Đường Nguyễn Đình Chiểu Quận 1

39Tỷ

Bán Nhà phố giá 39 Tỷ Mặt Tiền Đường Nguyễn Đình Chiểu Quận 1

BánNhà phốMặt TiềnQuận 1

Nguyễn Đình Chiểu, Phường.Đa Kao, Quận 1

67.5m2

4.5m

13m

Bán Bán  giá 26 tỷ Mặt Tiền Đường Nguyễn Đình Chiểu Quận 3

26Tỷ

Bán giá 26 tỷ Mặt Tiền Đường Nguyễn Đình Chiểu Quận 3

BánNhà phốMặt TiềnQuận 3

Nguyễn Đình Chiểu, Phường.1, Quận 3

50.4m2

3.45m

13.88m

Bán Bán Nhà phố giá 42 Tỷ Mặt Tiền Đường Tôn Thất Tùng Quận 1

42Tỷ

Bán Nhà phố giá 42 Tỷ Mặt Tiền Đường Tôn Thất Tùng Quận 1

BánNhà phốMặt TiềnQuận 1

Tôn Thất Tùng, Phường.Phạm Ngũ Lão, Quận 1

73.44m2

4.08m

18m

3 tầng

Bán Bán Nhà Cấp 4 giá 250 Tỷ Mặt Tiền Đường Sương Nguyệt Ánh Quận 1

250Tỷ

Bán Nhà Cấp 4 giá 250 Tỷ Mặt Tiền Đường Sương Nguyệt Ánh Quận 1

BánNhà phốMặt TiềnQuận 1

Sương Nguyệt Ánh, Phường.Bến Thành, Quận 1

393.2m2

9.99m

39.43m

2 tầng

TIN TỨC CẬP NHẬT

ĐỐI TÁC

Hình ảnh Logo 5Hình ảnh Logo 4Hình ảnh Logo 3Hình ảnh Logo 2Hình ảnh Logo 1
Icon động, để lại yêu cầu