Showing all 12 results

Đầu tư nhà phố khu vực quận 4 là sự lựa chọn tiềm năng, nằm giáp quận 1, Q4 hứa hẹn còn nhiều phát triển và gia tăng về giá trị BĐS từng ngày

17,000,000,000.00 
14,500,000,000.00