Author Archives: Ky Anh

Từ bán mít đến bán nhà

Từ dạo thằng nhỏ bạn biết chuyện tôi chuyển sang làm Bất Động Sản, nó hay trêu: “Ráng bán vài trăm căn, rồi viết tự truyện cuộc đời “Từ bán mít đến bán nhà” cho nó hoành tá tràng mi nạ! Ka ka” Bén duyên qua nghề Cò Nhà, liệu không biết mình sẽ đi […]

Tôi có phải là con buôn?

Câu chuyện này viết từ hồi mới bước chân vào nghề Môi Giới Bất Động Sản Ngay từ hồi rất nhỏ tôi đã bị mang tiếng là… Con Buôn. Tất nhiên là không phải vì tôi là con của mẹ tôi làm nghề buôn bán tạp hóa rồi. Sở dĩ mọi người hay gọi tôi […]