Mặt tiền Calmette Q1 , dt 4×20(NH 8m) Hầm 6 Lầu chỉ 46.9 tỷ

46,900,000,000.00